Eurorepar Security Label English_transp

Řada produktů Eurorepar byla kompletně přestavěna: výrobky, dodavatelé, ceny a balení. 

 

PŘÍSNÝ VÝBĚR NAŠICH DODAVATELŮ

 

Našim produktovým manažerům Eurorepar pomáhají odborníci na kvalitu a techniku stejně tak jako nákupní manažéri STELLANTIS Group, kteří doporučují vybrané a prověřené dodavatele na základě svých zkušeností o všech značkách poprodejních dílů.

Systematicky auditujeme výrobní proces našich dodavatelů a potvrzujeme, že výroba probíhá podle stejných procesů jako výroba originálních dílů. 

Všichni naši dodavatelé mají platný certifikát ISO TS 16949. Tato norma pro technické specifikace potvrzuje, že ve výrobě je zavedený systém řízení kvality spolu s procesem neustálého zlepšování, který je certifikovaný třetí stranou.  

 

INSPEKCE A KONTROLA VÝKONNOSTI NAŠICH DÍLŮ. 

 

Kontrolujeme jestli vyrobené díly splňují očekávané požadavky. Používáme proces kvality APQP* převzatý z výroby originálních dílů.  2. stupeň APQP standardizovaného plánování potvrzuje že: 

  • dodavatelské procesy jsou pod kontrolou a jsou kvalifikované
  • vyrobené díly odpovídají zadaným požadavkům

 

EUROREPAR díly se shodují s  :

  • Evropským nařízením 85/374/EEC a 2001/95/EC vztahující se k všeobecné  bezpečnosti produktů (GPS).
  • Nařízeními: 2000/53/EC o recyklci a regulovaných materiálech; 2006-12-18 (1907/2006/EC) o chemických sloučeninách; 2009/19/EC (ECE 10.03) o elektromagnetické kompatibilitě, atd. 
  • Regulací ECE R90 vztahující se k brzdovým kotoučům a bubnům.
  • Se specifickými regulacemi, které platí v zemích, kde jsou díly EUROREPAR prodávané.

(*) APQP: Pokročilý plán plánování a kontroly kvality výrobků;

 

BEZPEČNOST JE NAŠE HLAVNÍ PRIORITA.

 

Velkou pozornost věnujeme částem, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Tyto časti jsou TESTOVANÉ našimi dodavateli a následně jsou SCHVÁLENÉ skupinou inženýrů ze STELLANTIS. Tyto díly splňují nasledující požadavky: specifické validace, technické porovnání původních inžinierských metod použitých při výrobě originálních dílů, systém měření odchylek. 

 

OCHRANA PROTI PADĚLKŮM

 
Skupina STELLANTIS posilnila bezpečnost svého sortimentu, aby chránila svoje zákazníky, značky, imidž a ekonomickou aktivitu. Proto bylo přijaté rozhodnutí zavést bezpečnostní etiketu na originálních součástkách Peugeot, Citroen a DS, a taktéž dílů a příslušenství Eurorepar. Tento štítek, připevněný na obalu náhradních dílů, umožní celním úředníkům, servisním zástupcům a zákazníkům zkontrolovat pravost dílů.  


Jak ověřit pravost?
Autentičkost štítku je možné zkontrolovat vizuálně, skenovaním kódu nebo návštěvou internetové adresy uvedené na štítku.

• Doporučená aplikace pro skenování pomocí smartfonu
  Neoreader: dostupné pro iOS, ANDROID a WINDOWS MOBILE

Pokud chcete zkontrolovat pravost štítku nyní: kliknite sem